logo-short
Information

Vad gör vi under verksamhetsåret?

Vår loge B 117 Gustaf V. har möten andra och fjärde torsdagen kl 18.30 under månaderna januari-maj och under september-december. I juni och augusti har vi så kallade sommarmöten med olika innehåll.

Logemötena håller vi i enlighet med av Storlogen fastställd agenda i Ordenssalen i Odd Fellowhuset. Måltider av olika karaktär intar vi i Bankettsalen. Vid högtidliga sammankomster som gradgivningar, ämbetsmannainstalleringar, besök av STÄM, m.m. samlas vi till festmåltid. Efter s.k. arbetsloger har vi måltider under mera lättsamma former.

Logens målsättning är att vid varje tillfälle erbjuda program och underhållning med lämpligt innehåll för den aktuella kvällen.

Utöver logemöten arrangerar vi bland annat även barnjulfest i januari och höstfest tillsammans med brödernas damer. Två gånger om året inbjuder bröderna vänner som kan bli presumtiva logebröder till Vänafton.. Därtill firar vi tillsammans med ortens övriga Odd Fellowloger dels Minnesloge och dels Ordens årsdag.

Våra damer har egen verksamhet i Damklubben, med möten den första torsdagen januari-maj och september-december. Damklubben är helt fristående från Orden och Logen med egen agenda och ett omväxlande program.

Logen har visst utbyte med vänloge i Odense, logen Fyen, i Danmark.

Bröderna finansierar tillsammans Brödragåvan där ett belopp överlämnas till en broders efterlevande.

Logen har egen medlemsskrift BrodersNytt som utkommer med tio nummer årligen. Medlemsmatrikel, information med mera har samlats i MyClub där även anmälan till deltagande göres digitalt. Via Intranätet kan bland annat logens protokoll läsas.

Vår loge präglas av en innerlig och broderlig gemenskap i sann Odd Fellowanda där vi alla trivs tillsammans.

Du är välkommen att söka medlemskap hos oss. Om du redan är medlem i vår Orden ska vi göra ett besök hos oss stimulerande för dig.