logo-short
Medlemsavgift för 2023

Årsavgift 1.500 kr

Alternativ:

Månadsavgift:

betalas med 125 kr till logens plusgirokonto senast den första bankdagen i månaden.

Kvartalsavgift:

betalas med 375 kr till logens plusgirokonto senast den första bankdagen i resp. kvartal.

Halvårsavgift:

betalas med 750 kr till logens plusgirokonto senast den första bankdagen före halvårsskiftet.

Betala gärna via stående överföring eller liknande, tala med din bank.
OBS, vi sänder ej faktura!!!

Som ni alla vet så har logen en omfattande verksamhet och administration. Vi ber
vänligen bröderna respektera dessa betalningsvillkor då detta underlättar
administrationen och stärker vår likviditet.

Har du frågor kan du kontakta Finanssekreteraren Mikael Kinnå på
mobil 070-3764345 eller e-post: mikael.kinna@gmail.com

Inbetalas på plusgiro: 39 11 33-6