logo-short

NYA BRÖDER

Ny Broder

Broder BO LINDSTRÖM

Klicka här för kontaktuppgifter

Broder Bo Lindström är född 1956 och bosatt på Lotorpsvägen 15, 605 91 Norrköping. Familjen består av hustrun Annika samt två egna barn och två bonusbarn, Broder Bo har ett allmänt idrottsintresse och i synnerhet fotboll. Utöver detta är han intresserad av historia och geografi.

 

Fadder: Lars Gustafsson

NY BRODER

Broder JONATHAN STILLMAN

Klicka här för kontaktuppgifter

Broder Jonathan Stillman är född 1984 och bor på Enebygatan 22, 602 18 Norrköping. Han arbetar på Transporstyrelsen som kvalificerad handläggare. Broder Jonathan är gift och har tre döttrar. Han har sommarstuga på Åland. Broder Jonathan har golf, löpning och skidåkning som intressen. Utöver sina friluftsintressen har han kulturella intressen såsom film, teater och opera och även road av matlagning. Broder Jonathan har varit till sjöss inom oljeindustrin och är utbildad sjökapten. Fadder: Claes Nilsson