logo-short
BRÖDRAGÅVAN

Brödragåvan är logens begravningskassa och ömsesidiga hjälp till de efterlevande vid en broders bortgång. Det är ett arv från den tid då en avliden broders familj inte hade möjlighet att ombesörja en värdig begravning. Kyrka, stat och kommun brydde sig inte nämnvärt och logen gick då in och ombesörjde begravningen. I dag fungerar det så att när logen får veta att en broder gått bort så kontaktar vi de anhöriga och överlämnar Brödragåvan. Med det medlemsantal vi har så uppgår beloppet till ca 8000:- och det är i de allra flesta fall mycket välkomna pengar. Vi hör oss samtidigt för om logen får närvara vid bgravningen.


Medlemskapet i Brödragåvan är frivilligt och det tillgår så att varje medlem har ett konto med ett förskotterat belopp som man själv bestämmer storleken på.Vanligtvis 200-500:- men både mer och mindre förekommer. För ny medlem avdrages 100:- som är en medlemsavgift. Av resterande belopp drar vi vid varje dödsfall 50:- för alla bröder och det är det sammanlagda beloppet som utgör själva Brödragåvan. När konton närmar sig 0 kronor avropar den verkställande ledamoten och begär ”påfyllning”.


Vid inträde tillhandahåller vi en s k Förmånsblankett (klicka här för blankett)som skall fyllas i och återlämnas och det är för att vi ska veta vem om ska ha pengarna när den tiden är kommen. Detta är viktigt för om blanketten saknas så tillfaller pengarna logens välgörenhetsfond.


Medlemskap bör sökas senast vid det tillfälle då logebroder erhåller andra logegraden och man ska vara gottstående i logen. Medlem som övergår till annan loge, t. ex. p g a flyttning kan vara kvar i vår Brödragåva och vi har ett 10-tal sådana bröder som vi därmed har fortsatt kontakt med. Om man däremot lämnar både loge och orden så är man med automatik utesluten.


Statistiskt sett går 3 bröder bort per år, vilket betyder att årskostnaden ligger på 150:-. Medlemsantalet är 155-160 bröder. Mer information lämnas av br Per-Otto Kyndel som har följande adress:


Odd Fellow Logen 117 Gustaf V, Brödragåvan, Per-Otto Kyndel,Bredgatan 19, 602 21 Norrköping, tel 070-5256895, e-post po.kyndel@gmail.com
Brödragåvans plusgironummer är 171899-8.


Se Brödragåvans stadgar (klicka här för att läsa stadgarna)