logo-short
INBETALNINGAR TILL FS

Inbetalningar sker till logens

plusgiro 39 11 33-6

Medlemsavgift se under den separata länken Medlemsavgift
Gradavgift inbetalas snarast efter det att du fått kallelse till reception i högre grad.
Samtliga inbetalningar som i någon form är knutna till logens verksamhet ska alltid gå via logens plusgiro
OBS! Var tydlig med att ange vad din inbetalning avser.

Har du frågor kan du kontakta Finanssekreteraren Mikael Kinnå på
mobil 070-37643545 eller e-post: mikael.kinna@gmail.com