logo-short

HISTORIA

Den 16 juni 1948 instituerades Odd Fellowlogen nr 117 Gustaf V. Odd Felloworden hade funnits i Norrköping sedan 1899, då loge, nr 19 Louis de Geer bildades. 1930 tillkom ytterligare en loge, nr 104 Bråvalla.


Intresset för ordensverksamhet var emellertid så stort i staden under tiden närmast efter andra världskriget, att det fanns utrymme för ytterligare en loge inom Odd Fellow. Det var medlemmar i loge nr 19 som tog initiativ till detta och man bildade en Odd Fellowförening 1947, som hade till uppgift att förbereda bildandet av en ny loge. Föreningen antog namnet Kolmården. Det var nog tanken att den kommande logen skulle få detta namn. Så blev det nu inte.


Konung Gustaf V var vid den här tiden Odd Fellowordens högste beskyddare i Sverige. Han hade en mycket lång regeringstid bakom sig och skulle snart fylla 90 år. Inom föreningen väcktes så förslaget, att logen skulle uppkallas efter kungen. Så blev det. Kungen gav sitt samtycke och logen instituerades på hans 90-årsdag den 16 juni 1948. De som stod som stiftare var vidstående bröder:

Carl Ragnar Andersson, Bengt Ringström, Åke Werner, Nils Berglund, James Björklund och Johannes Nilsson.

Institueringshögtiden hölls i ordenshuset på Bråddgatan 10 under ledning av Ordens svenske Storsire Ernst Höijer och i logen inskrevs vid starten 48 medlemmar. Kvällens festmåltid intogs på Norrköpings Stadshus vid Carl Johans Park. Logens förste övermästare blev James Björklund.

Kung Gustaf V gav också sitt medgivande till att hans namnchiffer fick användas i logens sigill. Senare gick hans son Gustaf VI Adolf med på att namnchiffret även fick användas till logens medlemsmärke med de tre Odd Fellowlänkarna undertill.

I Norrköping tillkom 1960 ytterligare en loge, nr 138 Norrköpingshus. En viktig milstolpe för alla dessa Odd Fellows i staden var tillkomsten av ett nytt ordenshus 1965, på samma plats som det gamla, men nu med entré från Vattengränd 9. Därigenom skapades plats för den första kvinnliga Odd Fellowlogen i Norrköping, Rebeckalogen nr 7 Maria och ett Odd Fellowläger kunde också inrymmas, Lägret nr 15 Stegeborg.

Bilden visar Gamla Ordensalen

Loge nr 19 var alltså moderloge, när logen bildades. År 1961 var logen mogen att själv stå som moderloge för en ny loge i Söderköping, nr 139 Ramunderhäll.

Att utöva hjälpverksamhet av olika slag är logens huvuduppgift. Då Odd Felloworden i sin nuvarande form bildades i början av 1800-talet var tanken att denna verksamhet främst skulle inriktas mot inbördes hjälp till behövande medlemmar. Numera överväger den yttre hjälpverksamheten i synnerhet vad gäller materiell hjälp. Loge nr 117 har hittills utövat en omfattande välgörenhet inom vitt skilda områden. Till jul varje år görs en insamling som går till hjälporganisationer i Norrköping med omnejd. Under 80-90-talen har ca 100.000 kronor samlats in till bl. a. Röda Korset, Frälsningsarmén, Stödföreningar, för reumatiker, allergiker, cancersjuka, blinda, trafikskadade m. fl. Även stöd till enskilda nödställda personer utanför logen förekommer varje år.

Logemedlemmarnas damer har till stöd för logens verksamhet en damklubb, som bildades strax efter logens tillkomst. 

Logen har sedan 1960-talet haft besöksutbyte med Odd Fellowloger i Norrköpings nordiska vänorter Odense, Tammerfors och Trondheim. Besök har ordnats vid logernas högtidsdagar, men även dessemellan med stort intresse och till ömsesidig glädje. 

När logen firade sitt 50-årsjubileum 1998 hölls högtidslogen i en nästan fullsatt Hedvigs kyrka och den efterföljande festsupén, liksom på 25-årsdagen, i Norrköpings Stadshus.


Medlemstalet är ca 120 bröder