Valämbetsmän

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Mikael Hagdahl Övermästare 011-122911 0702-537133
Håkan Carlsson Undermästare 011-318863 0705-561583
Roland W Johansson Protokollsekreterare 011-63496 070-5985601
Gunnar Blomstrand Kaplan 011-318123
Roger Thörn Finanssekreterare 011-398255 0708-160814
Ralf Sandman Skattmästare 011-168161 0761-368787
Björn Lundqvist Ceremonimästare 0705-317337
Anders Österlund ExÖvermästare 011-181931 0708-535530
Bengt-Ove Jonsson Storrepresentant 076-7716551